Links

Nieuws

 


 

Europees Sociaal Fonds
Actie E Sociale innovatie

9 september 2011

In de periode van 1 oktober t/m 29 oktober is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor de ESF actie E subsidie voor de jaren 2007-2013.


Doelstelling ESF Actie E Sociale innovatie
Het doel van het Europees Sociaal Fonds, actie E, vitale bedrijven, is het verhogen van de arbeidsproductiviteit door bedrijfsprocessen te verbeteren en de duurzame inzetbaarheid te vergroten.


Soort Projecten
Projecten moeten worden ingediend rondom minstens één van de volgende thema’s:
1. Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
2. Duurzame inzetbaarheid: het creëren van een cultuuromslag door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werk, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.
Het project bestaat uit het inhuren van een adviseur. Deze adviseur stelt een diagnose of advies op en/of test of implementeert een plan van aanpak.

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. De aanvragen worden getoetst op de volgende criteria:
- Het project moet zich richten op procesverbetering of duurzame inzetbaarheid;
- Werknemers moeten actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project;
- De resultaten van het project moeten algemeen overdraagbaar zijn.

Subsidie

- De subsidie bedraagt 75% van de projectkosten tot een maximum van € 18.000;
- Minimale projectkosten zijn € 13.000;
- Maximale projectkosten zijn € 24.000.

Indien u geinteresseerd bent in de implementatie van LCIA in uw organisatie en wilt weten of het opstellen van het implementatieplan hiervoor in aanmerking komt voor ESF-E subsidie, gelieve contact met ons op te nemen.

 


 

Themadag Lean theorie in praktijk

22 maart 2011

Op 22 maart zal Avias LCIA workshops verzorgen tijdens de door Mikrocentrum georganiseerde themadag bij Omron Manufacturing in Den Bosch. Deze themadag biedt u de mogelijkheid in de productie fabriek van Omron zelf te zien en ervaren hoe lean technieken succesvol toegepast worden.

Voor meer informatie en inschrijving verwijzen wij u graag naar de website van Mikrocentrum.

 


 

Succesvolle LCIA workshop bij Omron Manufacturing

25 oktober 2010

Op 21 oktober heeft de 3de LCIA workshop bij Omron Manufacturing plaatsgevonden. Onder begeleiding van Bram Kale en Bas Mathijsen hebben de deelnemers door middel van simulaties van conventionele- en LCIA-assemblage kennisgemaakt met de kracht van LCIA.

Tijdens de uitgebreide rondleiding door de plant van Omron is duidelijk geworden dat deze kracht ook in de praktijk volledig wordt benut. Naast de verbeteringen in de assemblage processen waren de effecten op de totale keten duidelijk zichtbaar.

De workshop werd afgesloten met een informeel samenzijn. Follow up van de workshop in de vorm van LCIA scans is gepland. Deze scans gaan duidelijk maken wat de potentie van LCIA is in de verbetering van de processen bij de deelnemende ondernemingen.

 


 

Europees Sociaal Fonds
Actie E Sociale innovatie

30 augustus 2010

In de periode van 1 oktober t/m 29 oktober is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor de ESF actie E subsidie voor het jaar 2011.


Doelstelling ESF Actie E Sociale innovatie
De doelstelling van het Europees Sociaal Fonds (ESF), actie E, is de arbeidsproductiviteit te verhogen als gevolg van vernieuwing van de wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Dit kan worden gerealiseerd door het innoveren van werkwijzen, werkprocessen en arbeidsverhoudingen. Maar ook door het maximaal benutten van competenties van werknemers gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent.

Belangrijkste criteria en bijdrage
Projecten moeten zich richten op het opstellen en in de praktijk testen van een implementatieplan. Ze moeten aansluiten op de thema‟s „arbeidstijdenmanagement‟ of „procesverbetering gericht op interne werk- en taakverdeling‟. U kunt daarbij onder meer denken aan het ontkoppelen van werk en werkplek of het instellen van verbeterteams. De subsidie voor Actie E-projecten bedraagt 75% van de projectkosten. De projectkosten bedragen minimaal € 50.000 en maximaal € 160.000. Het totale budget voor 2010 bedraagt

€ 12 miljoen. Aanvragen worden beoordeeld op mate van innovatie, betrokkenheid van stakeholders, externe overdraagbaarheid, verankering en haalbaarheid.

Indien u geinteresseerd bent in de implementatie van LCIA in uw organisatie en wilt weten of het opstellen van het implementatieplan hiervoor in aanmerking komt voor ESF-E subsidie dan kunt u contact met ons opnemen.