LCIA - Net iets slimmer, heel veel beter

Productiviteitsverbetering

Een hogere gemiddelde productiviteit per werknemer. Daar streven we allemaal naar, maar slechts weinigen slagen erin dit te realiseren. Bedrijven die met LCIA werken hebben stijgingen weten te realiseren van 30% tot zelfs 80% over een periode van enkele jaren! Puur door het assemblageproces slimmer in te richten.

Verbetering bezettingsgraad

Stelt u zich voor: assemblagecel A en B die allebei gebruik maken van een machine X. Vaak worden er dan twee machines aangeschaft, die even vaak de helft van de tijd stil staan. Met LCIA weet u de downtime van lijn A te benutten om de machine in lijn B in te zetten. U heeft dus niet twee maar één machine X nodig, die bovendien continu bezet is. De ROI van die machine verbetert dus aanzienlijk.

Flexibiliteitverbetering

Met LCIA bent u in staat meerdere producten in één assemblagecel te maken. Met een minimale omsteltijd. U kunt de assemblagecapaciteit eenvoudig aanpassen aan de behoefte door extra operators in te zetten met behoud van efficiëntie. Uw lijn en uw capaciteit wordt daardoor vele malen flexibeler, waardoor u beter kunt inspelen op een wisselende klantvraag.

Seriegrootte reductie

Mede door die vergrote flexibiliteit bent u niet meer genoodzaakt grote partijen te draaien. U hoeft dus geen grote hoeveelheid tussenvoorraad en eindproducten meer aan te houden. En dat scheelt ruimte en geld. Met LCIA kunt u precies de gewenste hoeveelheid op het juiste moment produceren en leveren.

Kwaliteitsverbetering

Door standaardisatie van de productiestappen en het inpassen van zogenaamde ‘fail safes’ haalt LCIA de fouten uit uw processen. Al dan niet geautomatiseerde systemen die ervoor zorgen dat stappen in de assemblage 100% zeker en foutloos worden doorlopen. Met behulp van visuele hulpmiddelen (bijvoorbeeld pick-to-light), fixaties en geautomatiseerde checks, reduceert u het aantal afgekeurde of her te bewerken eindproducten tot nul en verhoogt u de kwaliteit tot 100%.

Verbeterd medewerkertevredenheid

Slimmer werken betekent ook prettiger werken. Uw medewerkers hoeven niet meer te zoeken naar materialen of onderdelen, weten intuïtief welke stappen ze moeten doorlopen. Ook raken ze niet meer gefrustreerd door het herbewerken van producten. Daardoor krijgen uw medewerkers tijd en energie om na te denken over hoe het proces nog beter kan. LCIA zorgt voor een uitgekiende balans tussen mens en machine en maakt optimaal gebruik van hun pluspunten.

Duurzaamheid

Door de hoge mate van standaardisering van uw assemblageproces worden de behaalde productiviteits -, kwaliteits - of flexibiliteitniveaus duurzaam geborgd. Ook als de marktvraag stijgt, productdiversiteit toeneemt of met nieuwe medewerkers gewerkt moet worden.